Διαγνωστικές Εξετάσεις

Διαγνωστικές Εξετάσεις

Τα εργαστήρια ΒΙΟΕΛΕΓΧΟΣ εκτελούν καθημερινά όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που απαιτούνται στη σύγχρονη ιατρική διάγνωση, από τον απλό έλεγχο ρουτίνας έως τα πιο εξειδικευμένα πακέτα αναλύσεων.

iso

Τα εργαστήριά μας είναι πιστοποιημένα σύμφωνα το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015, διατηρώντας υψηλό το επίπεδο αξιοπιστίας των υπηρεσιών που προσφέρουν, των λειτουργικών διαδικασιών και του εξοπλισμού που διαθέτουν, χάρη στους καθημερινούς εσωτερικούς και τους τακτικούς εξωτερικούς ποιοτικούς ελέγχους που διεξάγουν.

Κοντά μας θα βρείτε το άριστο επίπεδο εξυπηρέτησης και την ποιοτική φροντίδα που σας αξίζει. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό βρίσκεται στη διάθεσή σας, για να σας παρέχει αναλυτικές οδηγίες πριν από κάθε εξέταση, καθώς και για περαιτέρω ανάλυση των αποτελεσμάτων σας.

Eπικοινωνία με τον ΒΙΟΕΛΕΓΧΟ

Καλύπτουμε όλο το φάσμα των διαγνωστικών εξετάσεων. Αιματολογικές, μικροβιολογικές, βιοχημικές, ορμονολογικές, ανοσολογικές, εξετάσεις πήξης και νεοπλασματικούς δείκτες.