Αιματολογικές Εξετάσεις

Αιματολογικές Εξετάσεις

Στα εργαστήρια ΒΙΟΕΛΕΓΧΟΣ εκτελούνται όλες οι αιματολογικές εξετάσεις με τη βοήθεια σύγχρονων αιματολογικών αναλυτών. Οι αιματολογικές εξετάσεις είναι οι πρώτες εργαστηριακές εξετάσεις που απαιτούνται κατά τον έλεγχο ρουτίνας αλλά και στη διάγνωση των περισσότερων νοσημάτων. Το προσωπικό μας θα σας δώσει αναλυτικές οδηγίες πριν από κάθε εξέταση.

Η Γενική Εξέταση Αίματος αποτελεί το βασικό κορμό κάθε αιματολογικής εξέτασης, προσδιορίζοντας τις βασικές τιμές του αίματος, όπως: αιματοκρίτης και αιμοσφαιρίνη, αριθμός ερυθροκυττάρων, λευκοκυττάρων και αιμοπεταλίων κ.α.

Ο Συμπληρωματικός Αιματολογικός Έλεγχος* είναι δυνατό να περιλαμβάνει:

Μικροσκοπική εξέταση Γενικής Αίματος (Πλακάκι)

Η εξέταση αυτή συνταγογραφείται όταν υπάρχει υποψία κάποιας λοίμωξης, ανωμαλιών στη μορφολογία κάποιων κυττάρων του αίματος ή και προληπτικά, σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ο ασθενής ποτέ σε σχετικό έλεγχο.

Δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ)

Με τη μέτρηση των ΔΕΚ αξιολογείται η ερυθροποιητική δραστηριότητα του μυελού των οστών στην αναιμία και σε άλλες αιματολογικές παθήσεις.

Τεστ Δρεπανώσεως

Η εξέταση ανιχνεύει την παρουσία αιμοσφαιρίνης S, υπεύθυνης για την αλλοίωση του σχήματος των ερυθρών αιμοσφαιρίων και την εμφάνιση μιας κληρονομούμενης μορφής αιμολυτικής αναιμίας. Συνταγογραφείται επί τη βάσει υποψιών ή προληπτικά π.χ. σε περίπτωση εγκυμοσύνης.

Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών (ΤΚΕ)

Η ΤΚΕ είναι δείκτης φλεγμονής ή λοίμωξης, η οποία μπορεί να οφείλεται σε πλήθος παραγόντων. Η ΤΚΕ συνιστά επίσης συμπληρωματικό δείκτη σοβαρότητας κάποιας επιβεβαιωμένης νόσου.

Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης

Η εξέταση ανιχνεύει τύπους αιμοσφαιρινών στο αίμα, η παρουσία των οποίων είναι δυνατό να ευθύνεται για ανωμαλίες στη μεταφορά οξυγόνου μέσω του αίματος και για μια σειρά παθήσεις όπως στίγμα μεσογειακής αναιμίας και ομόζυγη Β μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυττάρωση, αιμολυτική αναιμία και αιμοσφαιρινοπάθειες.

Αιμοσφαιρίνη HbF

Η HbF ή εμβρυϊκή αιμοσφαιρίνη απαντάται μειωμένη στους ενήλικες. Οι διακυμάνσεις εκτός φυσιολογικών τιμών πιθανόν υποδεικνύουν κάποια πάθηση (αιμοσφαιρινοπάθεια, αναιμία, μεταβολική ή χρωμοσωμική διαταραχή, αυτοάνοσο νόσημα κ.α.)

Αιμοσφαιρίνη Α2 (HbA2)

Τύπος αιμοσφαιρίνης που αποτελεί μικρό ποσοστό της συνολικής αιμοσφαιρίνης. Οι παθολογικές τιμές είναι δυνατό να αντιστοιχούν σε κάποιο είδος αναιμίας.

Ομάδα αίματος

Ο προσδιορισμός φαινότυπου (ομάδας) αίματος αποτελεί χρήσιμη πληροφορία, ειδικά σε περιπτώσεις χειρουργείου, μετάγγισης ή και εγκυμοσύνης, που θα πρέπει να γνωρίζετε σε συνδυασμό με το Rhesus σας και να αναφέρετε στον ιατρό σας όποτε σας ζητηθεί.

Rhesus

Η ανίχνευση παρουσίας (Rh+) ή απουσίας (Rh-) του αντιγόνου Rh στην επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων είναι χρήσιμη πληροφορία που θα πρέπει να γνωρίζετε σε συνδυασμό με την ομάδα αίματος και να αναφέρετε στους παρόχους ιατρικής περίθαλψης όποτε σας ζητηθεί.

Άμεση αντίδραση Coombs

Η εξέταση χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του αίματος πριν από μετάγγιση καθώς και σε νεογνά, για την παρουσία αντισωμάτων που μπορεί να δρουν ενάντια στα ερυθρά αιμοσφαίρια του οργανισμού. Η θετική άμεση αντίδραση υποδηλώνει παρουσία διαφόρων παθήσεων ή να προκύψει από τη λήψη κάποιων φαρμάκων.

Έμμεση αντίδραση Coombs

Η έμμεση αντίδραση Cοοmbs ανιχνεύει παθολογικά αντισώματα στον οργανισμό, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν αντίδραση έναντι των μεταγγιζόμενων ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Ένζυμο G-6-PD

Η εξέταση ανιχνεύει την ανεπάρκεια ενός ενζύμου, η οποία είναι κληρονομούμενη, απαντάται σε σχετικά υψηλή συχνότητα στην Ελλάδα, δεν επηρεάζει το προσδόκιμο ζωής, ωστόσο προκαλεί αιμολυτικές τάσεις σε περίπτωση λήψης κάποιων φαρμάκων και ουσιών.

* Σημαντική σημείωση

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων δεν πρέπει να ερμηνεύονται αποσπασματικά έναντι των φυσιολογικών τιμών αναφοράς που θα βρείτε στην ανάλυσή σας. Στο εργαστήριο ΒΙΟΕΛΕΓΧΟΣ απαντάμε σε κάθε σας απορία σχετικά με τα αποτελέσματα των εξετάσεών σας και επικοινωνούμε με τον θεράποντά σας, εφόσον το επιθυμείτε, για την καλύτερη δυνατή ιατρική σας φροντίδα.

Το εξειδικευμένο μας προσωπικό βρίσκεται στη διάθεσή σας, για να σας παρέχει αναλυτικές οδηγίες πριν από κάθε εξέταση, καθώς και για περαιτέρω ανάλυση των αποτελεσμάτων σας.

Eπικοινωνία με τον ΒΙΟΕΛΕΓΧΟ

Στα εργαστήρια ΒΙΟΕΛΕΓΧΟΣ εκτελούνται όλες οι αιματολογικές εξετάσεις με τη βοήθεια σύγχρονων αιματολογικών αναλυτών.