Εξετάσεις Πήξης

Εξετάσεις Πήξης

Στα εργαστήρια ΒΙΟΕΛΕΓΧΟΣ διενεργείται πλήρης έλεγχος πηκτικότητας του αίματος, ο οποίος περιλαμβάνει εκτός του συνήθους πακέτου θρομβοφιλικού ελέγχου, παράγοντες πήξης και έλεγχο γενετικών δεικτών.

Οι εξετάσεις πηκτικότητας του αίματος και θρομβοφιλίας διερευνούν την κληρονομική ή επίκτητη προδιάθεση για θρόμβωση. Διενεργούνται με απλή αιμοληψία.

Έλεγχος θρομβοφιλίας συνίσταται στην περίπτωση επεισοδίων φλεβοθρόμβωσης, συνεχόμενων αποβολών, σε άτομα με οικογενειακό ιστορικό θρόμβωσης ή κληρονομικής θρομβοφιλίας και σε άλλες περιπτώσεις. Οι ασθενείς λαμβάνουν οδηγίες πριν την εξέταση.

Στα εργαστήρια ΒΙΟΕΛΕΓΧΟΣ εκτελούνται οι εξής εργαστηριακές εξετάσεις για τον έλεγχο της πηκτικότητας:

 • PT/ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ
 • ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΕΡΓ/ΜΕΝΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ/APTT
 • ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ
 • ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟ/PLG
 • ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗ ΙΙΙ
 • ΠΡΩΤΕΪΝΗ C
 • ΠΡΩΤΕΪΝΗ S
 • ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΛΥΚΟΥ
 • ΑPC RESISTANCE
 • D-DIMERS
 • Anti-Xa
 • PAI-1 ΑΝΑΣΤ. ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟΥ 1

Παράγοντες πήξης – Δραστικότητα

 • ΠΑΡΑΓΩΝ II
 • ΠΑΡΑΓΩΝ V
 • ΠΑΡΑΓΩΝ VII
 • ΠΑΡΑΓΩΝ X
 • ΠΑΡΑΓΩΝ XI
 • ΠΑΡΑΓΩΝ XII
 • ΠΑΡΑΓΩΝ XIII

Έλεγχος γενετικών δεικτών

 • VON WILLEBRAND PROFILE
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ FACTOR-V (H1299R(R2)
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗΣ (MTHFR A1298C)
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗΣ (ΜΤΗFR C677T)
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓONTA ΠΗΞΗΣ ΑΙΜATOΣ ΧIII (V34L)
 • ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ GPIIIa
 • ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ GPIa
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ (ΑPO) B (R3500 Q)
 • METAΛΛΑΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ (APO) E
 • PAI ΙΙ Α/Β
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΕΝΖΥΜΟΥ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ (ACE, I/D)
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ G1691A ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΝΤΑ V ΠΗΞΗΣ (V-LEIDEN)
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ JAK2 (V617F)
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ 455G>A TOY B-ΙΝΩΔΟΓΟΝΟΥ
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟΥ (PAI – 1)
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ (ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΙΙ, G20210A)
* Σημαντική σημείωση

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων δεν πρέπει να ερμηνεύονται αποσπασματικά έναντι των φυσιολογικών τιμών αναφοράς που θα βρείτε στην ανάλυσή σας. Στο εργαστήριο ΒΙΟΕΛΕΓΧΟΣ απαντάμε σε κάθε σας απορία σχετικά με τα αποτελέσματα των εξετάσεών σας και επικοινωνούμε με τον θεράποντά σας, εφόσον το επιθυμείτε, για την καλύτερη δυνατή ιατρική σας φροντίδα.

Το εξειδικευμένο μας προσωπικό βρίσκεται στη διάθεσή σας, για να σας παρέχει αναλυτικές οδηγίες πριν από κάθε εξέταση, καθώς και για περαιτέρω ανάλυση των αποτελεσμάτων σας.

Eπικοινωνία με τον ΒΙΟΕΛΕΓΧΟ

Στα εργαστήρια ΒΙΟΕΛΕΓΧΟΣ διενεργείται πλήρης έλεγχος πηκτικότητας του αίματος, ο οποίος περιλαμβάνει εκτός του συνήθους πακέτου θρομβοφιλικού ελέγχου, παράγοντες πήξης και έλεγχο γενετικών δεικτών.