Ανοσολογικές Εξετάσεις

Ανοσολογικές Εξετάσεις

Τα εργαστήρια ΒΙΟΕΛΕΓΧΟΣ πραγματοποιούν εξειδικευμένους ανοσολογικούς εργαστηριακούς ελέγχους, για τον προσδιορισμό παθολογικών μηχανισμών και νοσημάτων που προσβάλλουν το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπινου σώματος.

Η ομαλή λειτουργία του ανοσοποιητικού προστατεύει τον οργανισμό από παθογόνους παράγοντες, οι οποίοι είναι δυνατό να προκαλέσουν σοβαρές λοιμώξεις.

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του, το ανοσοποιητικό μπορεί να στραφεί ενάντια σε μη παθογόνους παράγοντες, ακόμη και εναντίον φυσιολογικών κυττάρων, ιστών ή οργάνων του οργανισμού προκαλώντας αυτοάνοσα νοσήματα, όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας, η ρευματοειδής αρθρίτιδα κ.α.

Αλφαβητικά παρέχεται ο πλήρης κατάλογος ανοσολογικών εργαστηριακών ελέγχων που εκτελούν τα εργαστήρια ΒΙΟΕΛΕΓΧΟΣ για τη διάγνωση λοιμωδών παραγόντων και αυτοάνοσων νοσημάτων.

Ανοσολογικά Λοιμώδη

 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ IgG-ΠΟΣΟΤΙΚΑ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ IgG-ΠΟΙΟΤΙΚΑ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ IgM-ΠΟΣΟΤΙΚΑ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ IgM-ΠΟΙΟΤΙΚΑ
 • BORELLIA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG
 • BORRELIA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgM
 • CMV-KYTΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΣ IgG
 • CMV-KYTΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΣ IgΜ
 • CMV-KYTΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΣ IgG AVIDITY
 • COXSAKIE B1&B2&B3&B4&B5 ABS
 • EBV IgG
 • EBV IgM
 • EBV-EBNA IgG
 • ECHO IGG&IGM ABS
 • HIV I&II (4ης ΓΕΝΙΑΣ)
 • LEGIONELLA PNEUMOPHILA ABS
 • MONOTEST
 • PARVO B19 IgG
 • PARVO B19 IgM
 • RPR
 • VDRL
 • VIDAL
 • VZV-ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ-ΙgG
 • VZV-ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ-ΙgΜ
 • WRIGHT
 • ΑΔΕΝΟΙΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
 • ΑΔΕΝΟΙΟΣ IgG ABS
 • ΑΔΕΝΟΙΟΣ IgM ABS
 • ΗΒsΑg (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ)
 • HBeAg
 • ΑΝΤΙ-HBcAb (IgM)
 • ΑΝΤΙ-HBcAb (ΟΛΙΚΑ)
 • ΑΝΤΙ-HBeAb (ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΟ)
 • ΑΝΤΙ-HBsAb
 • ΑΝΤΙ-HCV
 • ΑΝΤΙ-HDV (ΟΛΙΚΑ)
 • ΑΝΤΙ-HΑV (IgM)
 • ΑΝΤΙ-HΑV (ΟΛΙΚΑ)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΜΠΑΡΤΟΝΕΛΛΑ HENSELAE IgG-IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΜΠΑΡΤΟΝΕΛΛΑ QUINTANA IgG-IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΩΣΗΣ IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΩΣΗΣ IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΟΥ
 • ΑΣΚΑΡΙΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΟΥ FUMIGATUS ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙgG
 • ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΩΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ
 • ΒΡΟΥΚΕΛΑ IgA
 • ΒΡΟΥΚΕΛΑ IgG
 • ΒΡΟΥΚΕΛΑ IgM
 • ΓΡΙΠΠΗ A IGG ABS
 • ΓΡΙΠΠΗ A IGM ABS
 • ΓΡΙΠΠΗ A & B IGG & IGM ABS
 • ΓΡΙΠΠΗ B IGG ABS
 • ΓΡΙΠΠΗ B IGM ABS
 • ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΠΥΛΩΡΟΥ IgA
 • ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΠΥΛΩΡΟΥ IgG
 • ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΠΥΛΩΡΟΥ IgM
 • ΑΝΤΙΓΟΝΟΩΝΟ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ
 • ΕΡΠΗΣ I&II IgM/HSV Ι&ΙΙ IgM
 • ΕΡΠΗΣ Ι IgG / HSV I IgG
 • ΕΡΠΗΣ ΙΙ IgG / HSV IΙ IgG
 • ΕΡΥΘΡΑ ΙgG
 • ΕΡΥΘΡΑ ΙgM
 • ΕΡΥΘΡΑ ΑDIVITY
 • ΙΛΑΡΑ IgM
 • ΙΛΑΡΑ ΙgG
 • ΚΟΚΚΥΤΗΣ ΙgG, IgM ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΛΕΪΣΜΑΝΙΑ ABS
 • ΛΙΣΤΕΡΙΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΜΠΑΡΤΟΝΕΛΛΑ HENSELAE IgG-ΙgM
 • ΜΠΑΡΤΟΝΕΛΛΑ QUINTANA IgG-ΙgM
 • ΜΥΚΟΠΛ. PNEUMONIAE IgG
 • ΜΥΚΟΠΛ. PNEUMONIAE IgM
 • ΠΑΡΑΓΡΙΠΗ ΙΟΙ IgG
 • ΠΑΡΑΓΡΙΠΗ ΙΟΙ IgA
 • ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑ IgG
 • ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑ IgM
 • ΣΥΦΙΛΗΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgΜ
 • ΣΥΦΙΛΗΣ ΟΛΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (FTA-ABS)
 • ΤΕΤΑΝΟΣ ABS
 • ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ ΙgA
 • ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ ΙgG
 • ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ ΙgΜ
 • TOXO IgG AVIDITY
 • ΧΛΑΜΥΔΙA TRACHOMATIS IgA
 • ΧΛΑΜΥΔΙA TRACHOMATIS IgG
 • ΧΛΑΜΥΔΙA TRACHOMATIS ΑΝΤΙΓΟΝΟ
 • ΧΛΑΜΥΔΙΑ IGG PSITTACI ABS
 • ΧΛΑΜΥΔΙΑ IGM PSITTACI ABS
 • ΧΛΑΜΥΔΙΑ PNEUMONIAE (IGG-IGM) ABS

Ανοσολογικά Αυτοάνοσα

 • ANTI-CCP
 • ANTI-DS DNA
 • ANTI-Jo1
 • APCA
 • ASCA IgG+IgA (ANT/TA ENANTI ΣΑΚΧΑΡΟΜΥΚΗΤΑ CEREVISI ΑΕ)
 • C-ANCA
 • EΝΑΝΤΙ ΤΥΡΟΣΙΝΗΣ (IA2)
 • LE TEST
 • P-ANCA
 • PR3
 • RA TEST (ΠΟΙΟΤΙΚΟ)
 • RA TEST (ΠΟΣΟΤΙΚΟ
 • ΑSMA
 • ΑΝΤΙ-DNA
 • ΑΝΤΙ-ΕΝΑ
 • ANTI-Dnase B
 • ΑΝΤΙ-GBM
 • ΑΝΤΙ-RNP
 • ΑΝΤΙ-SCL 70
 • ΑΝΤΙ-Sm
 • ΑΝΤΙ-SS DNA
 • ΑΝΤΙ-SSA (Ro)
 • ΑΝΤΙ-SSB (La)
 • ΑΝΤΙ-Β2 GPI IgA
 • ΑΝΤΙ-Β2 GPI IgG
 • ΑΝΤΙ-Β2 GPI IgM
 • ΑΝΤΙΓΛΟΙΑΔΙΝΙΚΑ IgA
 • ΑΝΤΙΓΛΟΙΑΔΙΝΙΚΑ IgG
 • ΑΝΤΙΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣ.
 • ΑΝΤΙΪΣΤΟΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΑΝΤΙΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΙΚΑ IgA
 • ΑΝΤΙΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΙΚΑ IgM
 • ΑΝΤΙΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΙΚΑ ΙgG
 • ΑΝΤΙΚΕΝΤΡΟΜΕΡΙΔΙΑΚΑ
 • ΑΝΤΙΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΑ (ΑΜΑ)
 • ΑΝΤΙΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣ.ICA
 • ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣ. ΑΝΑ
 • ΑΝΤΙΡΙΒΟΣΩΜΙΑΚΑ ABS
 • ΑΝΤΙΣ. ΕΝΑΝΤΙ ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛ-ΙΝΟΣΙΤΟΛΗΣ IgG
 • ΑΝΤΙΣ. ΕΝΑΝΤΙ ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛ-ΙΝΟΣΙΤΟΛΗΣ IgM
 • ΑΝΤΙΣ. ΕΝΔΟΜΥΣΙΟΥ/ΕΜΑ (ΙgA)
 • ΑΝΤΙΣ. ΡΕΤΙΚΟΥΛΙΝΗΣ
 • ΑΝΤΙΣ. ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΟΧΟΛΙΝΗΣ IgG
 • ΑΝΤΙΣ. ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΟΧΟΛΙΝΗΣ IgM
 • ΑΝΤΙΣΠΕΡΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΓΑΓΓΛΙΟΣΙΔΩΝ ΙgG-IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΔΙΑΥΛΩΝ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ (VGCC-P)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ AQUAPORIN-4
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΤΙΝΗΣ
 • ΑΝΤΙΩΟΘΗΚΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΡΒΟΞΥΛΑΣΗ (ANTI-GAD)
 • ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΙΝΣΟΥΛΙΝΙΚΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ΙΑΑ)
 • ΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΝΣΓΛΟΥΤΑΜΙΝΑΣΗ (IgA)
 • ΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΝΣΓΛΟΥΤΑΜΙΝΑΣΗ (IgG)
 • ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑ GRAVIS (ΥΠΟΔ. ΑΚΕΤΥΛΟΧΟΛΙΝΗΣ)
 • ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑ GRAVIS (ANTI MUSK)
 • ΜΥΕΛΙΝΗΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙgG
 • ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG (aPTG)
 • ΦΩΣΦ/ΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗΣ IgG
 • ΦΩΣΦ/ΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗΣ IgM
 • ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛ-ΣΕΡΙΝΗΣ IgG-ΑΝΤΙΣ.
 • ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛ-ΣΕΡΙΝΗΣ IgM-ΑΝΤΙΣ.
* Σημαντική σημείωση

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων δεν πρέπει να ερμηνεύονται αποσπασματικά έναντι των φυσιολογικών τιμών αναφοράς που θα βρείτε στην ανάλυσή σας. Στο εργαστήριο ΒΙΟΕΛΕΓΧΟΣ απαντάμε σε κάθε σας απορία σχετικά με τα αποτελέσματα των εξετάσεών σας και επικοινωνούμε με τον θεράποντά σας, εφόσον το επιθυμείτε, για την καλύτερη δυνατή ιατρική σας φροντίδα.

Το εξειδικευμένο μας προσωπικό βρίσκεται στη διάθεσή σας, για να σας παρέχει αναλυτικές οδηγίες πριν από κάθε εξέταση, καθώς και για περαιτέρω ανάλυση των αποτελεσμάτων σας.

Eπικοινωνία με τον ΒΙΟΕΛΕΓΧΟ

Τα εργαστήρια ΒΙΟΕΛΕΓΧΟΣ πραγματοποιούν εξειδικευμένους ανοσολογικούς εργαστηριακούς ελέγχους, για τον προσδιορισμό παθολογικών μηχανισμών και νοσημάτων που προσβάλλουν το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπινου σώματος.