Το διαγνωστικό εργαστήριο ΒΙΟΕΛΕΓΧΟΣ ιδρύθηκε το 2012 στη Λάρισα έχοντας ως επιστημονικά υπεύθυνους την βιοπαθολόγο-μικροβιολόγο κα Μαρία Κοσμαρίκου-Καραγιάννη και το βιοχημικό κο Γιώργο Παπαχρήστο. Από το 2020 λειτουργεί εντός του εργαστηρίου τμήμα Μοριακής Βιολογίας με επιστημονικά υπεύθυνη τη βιολόγο κα Χριστίνα Τσακιράκη.

Στόχος του εργαστηρίου είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών διαθέτοντας εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, που εγγυώνται την ταχύτητα και την αξιοπιστία όλων των αναλύσεων που διενεργούνται.

Το εργαστήριο είναι πιστοποιημένο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, ενώ διενεργεί σε καθημερινή βάση εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο και ανά τακτά χρονικά διαστήματα εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο κατακόρυφα την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Τέλος είναι πλήρως εναρμονισμένο με την αρχή προστασίας των προσωπικών δεδομένων.Μικροβιολογικό Εργαστήριο
Τμήμα Μοριακής Βιολογίας
Το εργαστηριο μας πραγματοποιεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο τη μοριακή εξέταση για τον COVID-19
με τη μέθοδο αναφοράς RT-PCR.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ρούσβελτ 2 & Κύπρου
(2ος Όροφος) 41222 Λάρισα
2410 54 90 11
694 744 31 48
694 85 22 556
2410 54 90 12
lab@bioelegxos.gr
Επιλέξτε οποιοδήποτε κομμάτι κειμένου
ώστε να το ακούσετε