ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Ανίχνευση ιών

 • Μοριακή ανίχνευση SARS-CoV-2 (COVID-19)
 • Μοριακή ανίχνευση Γρίπης Α και Β

Έλεγχος Γενετικών δεικτών και πρόληψης κληρονομικών νοσημάτων

 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΥ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΟΣ Χ
 • ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΟΣ Υ-ΜΙΚΡΟΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
 • ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ (NK)
 • ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΑΙΜΟΧΡΩΜΑΤΩΣΗΣ S65C
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΑΙΜΟΧΡΩΜΑΤΩΣΗΣ H63D
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΑΙΜΟΧΡΩΜΑΤΩΣΗΣ C282Y
 • HLA B
 • HLA C
 • HLA DQB1
 • HLA DQA1
 • HLA DRB1
 • HLA-B27
 • ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΔF 508
 • ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ 75% ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ
 • ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ 85% ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ
 • ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ  >99% ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ
 • NIPT-ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΜΑΣΤΟΥ & ΩΟΘΗΚΩΝ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗΣ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΙΚΗΣ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
 • Α-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
 • Β-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ & ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
 • TPMT-ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΘΕΙΟΠΟΥΡΙΝΗΣ
 • VON WILLEBRAND PROFILE
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ FACTOR V (H1299R R2)
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΚΥΣΤΕΙΝΑΙΜΙΑΣ (MTHFR A1298C)
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΑΙΜΙΑΣ (ΜΤΗFR C677T)
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓONTA ΠΗΞΗΣ ΑΙΜATOΣ ΧIII (V34L)
 • ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ ΓΛΥΚΟΠΡΩΤ. ΤΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ GPIIIa
 • ΠΟΛΥΜΟΡΦ.ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤ. GPIa
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ (ΑPO) B (R3500 Q )
 • METAΛΛΑΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ (APO) E
 • PAI ΙΙ Α/Β
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΕΝΖΥΜΟΥ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ (ACE, I/D)
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓ. ΠΗΞΗΣ ΑΙΜ. V (V-LEIDEN)
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ JAK2 (V617F)
 • ΠΟΛΥΜOΡΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝ.ΤΗΣ Β-FIBRINOGEN (-455G-A )
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟΥ (PAI – 1)
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ (ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΙΙ, G20210A)

Έλεγχος μολυσματικών παραγόντων

 • UREAPLASMA ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
 • ΧΛΑΜΥΔΙΑ ΤΡΑΧ.DNA ANIXNΕΥΣΗ
 • MYCOPLASMA HOMINIS ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
 • HPV (ΑΝΙΧΝ. & ΤΥΠΟΠΟΙ)
 • HPV (ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ)
 • EBV-EBNA IgG
 • HIV 1 RNA
 • HBV ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
 • HDV ΑΝΙΧΝΕΥΣH
 • HCV RNA
 • HCV ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ
Το εργαστήριο μας πραγματοποιεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο τη μοριακή εξέταση για τον COVID-19
με τη μέθοδο αναφοράς RT-PCR.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ


Τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο το εργαστήριο θα παραμένει κλειστό Πέμπτη απόγευμα και Σάββατο πρωί

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τοποθεσία Ρούσβελτ 2 & Κύπρου
(2ος Όροφος) 41222 Λάρισα
Τηλέφωνο 2410 54 90 11
Κινητό 1 694 744 31 48
Κινητό 2 694 85 22 556
FAX 2410 54 90 12
Email lab@bioelegxos.gr
Επιλέξτε οποιοδήποτε κομμάτι κειμένου
ώστε να το ακούσετε