ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
 • ΚΑΡΒΑΜΑΖΕΠΙΝΗ (TEGRETOL)
 • ΛΙΘΙΟ
 • ΦΑΙΝΥΝΤΟΙΝΗ
 • ΒΑΛΠΡΟΙΚΟ ΟΞΥ (DEPAKENE)
 • ΕΘΟΣΟΥΞΑΜΙΔΗ (ZARONTIN)
 • ΛΕΒΕΤΙΡΑΣΕΤΑΜΗ (KEPPRA)
 • ΤΑΚΡΟΛΙΜΟΣ
 • ΛΑΜΟΤΡΙΓΙΝΗ (LAMICTAL)
 • ΧΛΩΡΟΠΡΟΜΑΖΙΝΗ
 • ΘΕΟΦΥΛΛΙΝΗ
 • ΠΡΙΜΙΔΟΝΗ (MYSOLINE)
 • ΕΠ.ΑΜΙΟΔΑΡΟΝΗΣ (ANGORON)
 • ΔΙΓΟΞΙΝΗ (LANOXIN)
 • ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ
 • TRILEPTAL (OXCARBAZEPIN)
 • ΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ (LUMINAL)
 • NORDIAZEPAM
 • DIAZEPAM
 • FLUNITRAZEPAM
 • CLONAZEPAM (RIVOTRIL)
 • NITRAZEPAM
 • OXAZEPAM
 • BROMAZEPAM
 • CHLORDIAZEPOXIDE
 • CLOMIPRAMINE
 • NORCLOMIPRAMINE
 • AMITRIPTYLINE
 • MAPROTILINE
 • IMIPRAMINE
 • DESIPRAMINE
 • DOXEPIN
 • NORDOXEPINE
 • CLOZAPINE
 • NORCLOZAPINE
 • CLOBAZAM
 • ΑΜΙΚΑΣΙΝΗ
 • ΣΑΛΙΚΥΛΙΚΑ
 • ΒΑΝΚΟΜΥΚΙΝΗ
 • ΓΕΝΤΑΜΥΚΙΝΗ
 • ΚΑΝΑΒΙΝΟΕΙΔΗ/THCA
 • ΚΟΚΑΙΝΗ
 • ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΑ
 • ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΕΣ
 • ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΕΣ
 • ΟΠΙΟΥΧΑ
 • ΑΙΘΑΝΟΛΗ/ΑΛΚΟΟΛΗ
 • ΚΟΤΙΝΙΝΗ
Το εργαστήριο μας πραγματοποιεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο τη μοριακή εξέταση για τον COVID-19
με τη μέθοδο αναφοράς RT-PCR.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ


Τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο το εργαστήριο θα παραμένει κλειστό Πέμπτη απόγευμα και Σάββατο πρωί

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τοποθεσία Ρούσβελτ 2 & Κύπρου
(2ος Όροφος) 41222 Λάρισα
Τηλέφωνο 2410 54 90 11
Κινητό 1 694 744 31 48
Κινητό 2 694 85 22 556
FAX 2410 54 90 12
Email lab@bioelegxos.gr
Επιλέξτε οποιοδήποτε κομμάτι κειμένου
ώστε να το ακούσετε