ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ

Ανοσολογικά Λοιμώδη

 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ IgG-ΠΟΣΟΤΙΚΑ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ IgG-ΠΟΙΟΤΙΚΑ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ IgM-ΠΟΣΟΤΙΚΑ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ IgM-ΠΟΙΟΤΙΚΑ
 • BORELLIA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG
 • BORRELIA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgM
 • CMV-KYTΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΣ IgG
 • CMV-KYTΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΣ IgΜ
 • CMV-KYTΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΣ IgG AVIDITY
 • COXSAKIE B1&B2&B3&B4&B5 ABS
 • EBV IgG
 • EBV IgM
 • EBV-EBNA IgG
 • ECHO IGG&IGM ABS
 • HIV I&II (4ης ΓΕΝΙΑΣ)
 • LEGIONELLA PNEUMOPHILA ABS
 • MONOTEST
 • PARVO B19 IgG
 • PARVO B19 IgM
 • RPR
 • VDRL
 • VIDAL
 • VZV-ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ-ΙgG
 • VZV-ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ-ΙgΜ
 • WRIGHT
 • ΑΔΕΝΟΙΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
 • ΑΔΕΝΟΙΟΣ IgG ABS
 • ΑΔΕΝΟΙΟΣ IgM ABS
 • ΗΒsΑg (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ)
 • HBeAg
 • ΑΝΤΙ-HBcAb (IgM)
 • ΑΝΤΙ-HBcAb (ΟΛΙΚΑ)
 • ΑΝΤΙ-HBeAb (ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΟ)
 • ΑΝΤΙ-HBsAb
 • ΑΝΤΙ-HCV
 • ΑΝΤΙ-HDV (ΟΛΙΚΑ)
 • ΑΝΤΙ-HΑV (IgM)
 • ΑΝΤΙ-HΑV (ΟΛΙΚΑ)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΜΠΑΡΤΟΝΕΛΛΑ HENSELAE IgG-IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΜΠΑΡΤΟΝΕΛΛΑ QUINTANA IgG-IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΩΣΗΣ IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΩΣΗΣ IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΟΥ
 • ΑΣΚΑΡΙΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΟΥ FUMIGATUS ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙgG
 • ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΩΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ
 • ΒΡΟΥΚΕΛΑ IgA
 • ΒΡΟΥΚΕΛΑ IgG
 • ΒΡΟΥΚΕΛΑ IgM
 • ΓΡΙΠΠΗ A IGG ABS
 • ΓΡΙΠΠΗ A IGM ABS
 • ΓΡΙΠΠΗ A & B IGG & IGM ABS
 • ΓΡΙΠΠΗ B IGG ABS
 • ΓΡΙΠΠΗ B IGM ABS
 • ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΠΥΛΩΡΟΥ IgA
 • ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΠΥΛΩΡΟΥ IgG
 • ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΠΥΛΩΡΟΥ IgM
 • ΑΝΤΙΓΟΝΟΩΝΟ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ
 • ΕΡΠΗΣ I&II IgM/HSV Ι&ΙΙ IgM
 • ΕΡΠΗΣ Ι IgG / HSV I IgG
 • ΕΡΠΗΣ ΙΙ IgG / HSV IΙ IgG
 • ΕΡΥΘΡΑ ΙgG
 • ΕΡΥΘΡΑ ΙgM
 • ΕΡΥΘΡΑ ΑDIVITY
 • ΙΛΑΡΑ IgM
 • ΙΛΑΡΑ ΙgG
 • ΚΟΚΚΥΤΗΣ ΙgG, IgM ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΛΕΪΣΜΑΝΙΑ ABS
 • ΛΙΣΤΕΡΙΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΜΠΑΡΤΟΝΕΛΛΑ HENSELAE IgG-ΙgM
 • ΜΠΑΡΤΟΝΕΛΛΑ QUINTANA IgG-ΙgM
 • ΜΥΚΟΠΛ. PNEUMONIAE IgG
 • ΜΥΚΟΠΛ. PNEUMONIAE IgM
 • ΠΑΡΑΓΡΙΠΗ ΙΟΙ IgG
 • ΠΑΡΑΓΡΙΠΗ ΙΟΙ IgA
 • ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑ IgG
 • ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑ IgM
 • ΣΥΦΙΛΗΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgΜ
 • ΣΥΦΙΛΗΣ ΟΛΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (FTA-ABS)
 • ΤΕΤΑΝΟΣ ABS
 • ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ ΙgA
 • ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ ΙgG
 • ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ ΙgΜ
 • TOXO IgG AVIDITY
 • ΧΛΑΜΥΔΙA TRACHOMATIS IgA
 • ΧΛΑΜΥΔΙA TRACHOMATIS IgG
 • ΧΛΑΜΥΔΙA TRACHOMATIS ΑΝΤΙΓΟΝΟ
 • ΧΛΑΜΥΔΙΑ IGG PSITTACI ABS
 • ΧΛΑΜΥΔΙΑ IGM PSITTACI ABS
 • ΧΛΑΜΥΔΙΑ PNEUMONIAE (IGG-IGM) ABS

Ανοσολογικά Αυτοάνοσα

 • ANTI-CCP
 • ANTI-DS DNA
 • ANTI-Jo1
 • APCA
 • ASCA IgG+IgA (ANT/TA ENANTI ΣΑΚΧΑΡΟΜΥΚΗΤΑ CEREVISI ΑΕ)
 • C-ANCA
 • EΝΑΝΤΙ ΤΥΡΟΣΙΝΗΣ (IA2)
 • LE TEST
 • P-ANCA
 • PR3
 • RA TEST (ΠΟΙΟΤΙΚΟ)
 • RA TEST (ΠΟΣΟΤΙΚΟ
 • ΑSMA
 • ΑΝΤΙ-DNA
 • ΑΝΤΙ-ΕΝΑ
 • ANTI-Dnase B
 • ΑΝΤΙ-GBM
 • ΑΝΤΙ-RNP
 • ΑΝΤΙ-SCL 70
 • ΑΝΤΙ-Sm
 • ΑΝΤΙ-SS DNA
 • ΑΝΤΙ-SSA (Ro)
 • ΑΝΤΙ-SSB (La)
 • ΑΝΤΙ-Β2 GPI IgA
 • ΑΝΤΙ-Β2 GPI IgG
 • ΑΝΤΙ-Β2 GPI IgM
 • ΑΝΤΙΓΛΟΙΑΔΙΝΙΚΑ IgA
 • ΑΝΤΙΓΛΟΙΑΔΙΝΙΚΑ IgG
 • ΑΝΤΙΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣ.
 • ΑΝΤΙΪΣΤΟΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΑΝΤΙΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΙΚΑ IgA
 • ΑΝΤΙΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΙΚΑ IgM
 • ΑΝΤΙΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΙΚΑ ΙgG
 • ΑΝΤΙΚΕΝΤΡΟΜΕΡΙΔΙΑΚΑ
 • ΑΝΤΙΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΑ (ΑΜΑ)
 • ΑΝΤΙΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣ.ICA
 • ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣ. ΑΝΑ
 • ΑΝΤΙΡΙΒΟΣΩΜΙΑΚΑ ABS
 • ΑΝΤΙΣ. ΕΝΑΝΤΙ ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛ-ΙΝΟΣΙΤΟΛΗΣ IgG
 • ΑΝΤΙΣ. ΕΝΑΝΤΙ ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛ-ΙΝΟΣΙΤΟΛΗΣ IgM
 • ΑΝΤΙΣ. ΕΝΔΟΜΥΣΙΟΥ/ΕΜΑ (ΙgA)
 • ΑΝΤΙΣ. ΡΕΤΙΚΟΥΛΙΝΗΣ
 • ΑΝΤΙΣ. ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΟΧΟΛΙΝΗΣ IgG
 • ΑΝΤΙΣ. ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΟΧΟΛΙΝΗΣ IgM
 • ΑΝΤΙΣΠΕΡΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΓΑΓΓΛΙΟΣΙΔΩΝ ΙgG-IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΔΙΑΥΛΩΝ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ (VGCC-P)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ AQUAPORIN-4
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΤΙΝΗΣ
 • ΑΝΤΙΩΟΘΗΚΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΡΒΟΞΥΛΑΣΗ (ANTI-GAD)
 • ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΙΝΣΟΥΛΙΝΙΚΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ΙΑΑ)
 • ΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΝΣΓΛΟΥΤΑΜΙΝΑΣΗ (IgA)
 • ΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΝΣΓΛΟΥΤΑΜΙΝΑΣΗ (IgG)
 • ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑ GRAVIS (ΥΠΟΔ. ΑΚΕΤΥΛΟΧΟΛΙΝΗΣ)
 • ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑ GRAVIS (ANTI MUSK)
 • ΜΥΕΛΙΝΗΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙgG
 • ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG (aPTG)
 • ΦΩΣΦ/ΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗΣ IgG
 • ΦΩΣΦ/ΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗΣ IgM
 • ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛ-ΣΕΡΙΝΗΣ IgG-ΑΝΤΙΣ.
 • ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛ-ΣΕΡΙΝΗΣ IgM-ΑΝΤΙΣ.
Το εργαστήριο μας πραγματοποιεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο τη μοριακή εξέταση για τον COVID-19
με τη μέθοδο αναφοράς RT-PCR.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ


Τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο το εργαστήριο θα παραμένει κλειστό Πέμπτη απόγευμα και Σάββατο πρωί

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τοποθεσία Ρούσβελτ 2 & Κύπρου
(2ος Όροφος) 41222 Λάρισα
Τηλέφωνο 2410 54 90 11
Κινητό 1 694 744 31 48
Κινητό 2 694 85 22 556
FAX 2410 54 90 12
Email lab@bioelegxos.gr
Επιλέξτε οποιοδήποτε κομμάτι κειμένου
ώστε να το ακούσετε