ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΗΞΗΣ & ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ
 • PT/ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ
 • ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΕΡΓ/ΜΕΝΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ/APTT
 • ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ
 • ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟ/PLG
 • ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗ ΙΙΙ
 • ΠΡΩΤΕΪΝΗ C
 • ΠΡΩΤΕΪΝΗ S
 • ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΛΥΚΟΥ
 • ΑPC RESISTANCE
 • D-DIMERS
 • Anti-Xa
 • PAI-1 ΑΝΑΣΤ. ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟΥ 1

Παράγοντες πήξης – Δραστικότητα

 • ΠΑΡΑΓΩΝ II
 • ΠΑΡΑΓΩΝ V
 • ΠΑΡΑΓΩΝ VII
 • ΠΑΡΑΓΩΝ X
 • ΠΑΡΑΓΩΝ XI
 • ΠΑΡΑΓΩΝ XII
 • ΠΑΡΑΓΩΝ XIII

Έλεγχος γενετικών δεικτών

 • VON WILLEBRAND PROFILE
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ FACTOR-V (H1299R(R2)
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗΣ (MTHFR A1298C)
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗΣ (ΜΤΗFR C677T)
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓONTA ΠΗΞΗΣ ΑΙΜATOΣ ΧIII (V34L)
 • ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ GPIIIa
 • ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ GPIa
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ (ΑPO) B (R3500 Q)
 • METAΛΛΑΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ (APO) E
 • PAI ΙΙ Α/Β
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΕΝΖΥΜΟΥ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ (ACE, I/D)
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ G1691A ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΝΤΑ V ΠΗΞΗΣ (V-LEIDEN)
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ JAK2 (V617F)
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ 455G>A TOY B-ΙΝΩΔΟΓΟΝΟΥ
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟΥ (PAI – 1)
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ (ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΙΙ, G20210A)
Το εργαστήριο μας πραγματοποιεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο τη μοριακή εξέταση για τον COVID-19
με τη μέθοδο αναφοράς RT-PCR.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ


Τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο το εργαστήριο θα παραμένει κλειστό Πέμπτη απόγευμα και Σάββατο πρωί

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τοποθεσία Ρούσβελτ 2 & Κύπρου
(2ος Όροφος) 41222 Λάρισα
Τηλέφωνο 2410 54 90 11
Κινητό 1 694 744 31 48
Κινητό 2 694 85 22 556
FAX 2410 54 90 12
Email lab@bioelegxos.gr
Επιλέξτε οποιοδήποτε κομμάτι κειμένου
ώστε να το ακούσετε