ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ
 • 5-ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΑΣΗ
 • ACE
 • CK-ΚΡΕΑΤΙΝΙΚΗ ΚΙΝΑΣΗ
 • LDH
 • SGOT/AST
 • SGPT/ALT
 • ΑΖΩΤΟ ΟΡΟΥ
 • ΑΖΩΤΟ ΟΥΡΩΝ
 • ΑΙΘΑΝΟΛΗ/ΑΛΚΟΟΛΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ
 • ΑΛΔΟΛΑΣΗ
 • ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
 • ΑΜΜΩΝΙΑ
 • ΑΜΥΛΑΣΗ
 • ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΑΜΥΛΑΣΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΗ (P-AMY)
 • ΑΜΥΛΑΣΗΣ ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ
 • ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟΥ/ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΟΥ
 • ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
 • ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΟΥΡΩΝ
 • ΑΠΑΜΙΝΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΝΟΣΙΝΗΣ (ADA)
 • ΑΣΒΕΣΤΙΟ
 • ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΙΟΝΙΣΜΕΝΟ
 • ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΥΡΩΝ/24ΩΡΟΥ
 • ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΥΡΩΝ/2ΩΡΟΥ
 • γ-GT
 • ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ
 • ΓΛΥΚΟΖΗ
 • ΓΛΥΚΟΖΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΥΡΩΝ
 • ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ
 • ΚΑΘΑΡΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ
 • ΚΑΘΑΡΣΗ ΟΥΡΙΑΣ
 • ΚΑΛΙΟ
 • ΚΑΛΙΟ ΟΥΡΩΝ/24ΩΡΟΥ
 • ΚΙΤΡΙΚΑ ΟΥΡΩΝ
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ/24ΩΡΟΥ
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ/2ΩΡΟΥ
 • ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΚΟ ΠΗΛΙΚΟ
 • ΛΙΠΑΣΗ
 • ΛΙΠΙΔΙΑ ΟΛΙΚΑ
 • ΛΥΣΟΖΥΜΗ (IDR)
 • ΜΑΓΝΗΣΙΟ
 • ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΟΥΡΩΝ
 • ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
 • ΜΕΛΑΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΝΑΤΡΙΟ
 • ΝΑΤΡΙΟ ΟΥΡΩΝ
 • ΟΞΑΛΙΚΑ ΟΥΡΩΝ
 • ΟΞΙΝΗ ΦΩΣΦ. ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
 • ΟΞΙΝΟΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
 • ΟΣΜΩΤIKH ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΡΥΘΡΩΝ
 • ΟΥΡΙΑ
 • ΟΥΡΙΑ ΟΥΡΩΝ
 • ΟΥΡΙΑ ΟΥΡΩΝ/2ΩΡΟΥ
 • ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
 • ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ/24ΩΡΟΥ
 • ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ/2ΩΡΟΥ
 • ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΟΛΙΚΕΣ
 • ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΟΛΙΚΕΣ/24ΩΡΟΥ
 • ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΟ ΟΞΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • ΣΙΔΗΡΟΣ
 • ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΟΛΙΚΕΣ
 • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
 • ΦΕΡΙΤΙΝΗ
 • ΦΡΟΥΚΤΟΖΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
 • ΦΩΣΦΑΤ. ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΗ (PACP)
 • ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΑ
 • ΦΩΣΦΟΡΟΣ
 • ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΥΡΩΝ/24ΩΡΟΥ
 • ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΥΡΩΝ/2ΩΡΟΥ
 • ΧΑΛΚΟΣ
 • ΧΑΛΚΟΣ ΟΥΡΩΝ
 • ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΡΟΛΙΘΟΥ
 • ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ
 • ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ ΟΥΡΩΝ
 • ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΑΜΕΣΟΣ
 • ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΕΜΜΕΣΟΣ
 • ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ-HDL
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ-LDL
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ-VLDL
 • ΧΟΛΙΚΑ ΟΞΕΑ ΟΛΙΚΑ
 • ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ
 • ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΟΥΡΩΝ
 • ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
 • ΨΕΥΔΟΧΟΛΙΝΕΣΤΕΡΑΣΗ
 • ΨΥΧΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΕΣ
Το εργαστήριο μας πραγματοποιεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο τη μοριακή εξέταση για τον COVID-19
με τη μέθοδο αναφοράς RT-PCR.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ


Τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο το εργαστήριο θα παραμένει κλειστό Πέμπτη απόγευμα και Σάββατο πρωί

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τοποθεσία Ρούσβελτ 2 & Κύπρου
(2ος Όροφος) 41222 Λάρισα
Τηλέφωνο 2410 54 90 11
Κινητό 1 694 744 31 48
Κινητό 2 694 85 22 556
FAX 2410 54 90 12
Email lab@bioelegxos.gr
Επιλέξτε οποιοδήποτε κομμάτι κειμένου
ώστε να το ακούσετε