ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
  • ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ
  • CK-MB
  • ΟΜΟΚΥΣΤΕΙΝΗ
  • ΝΤ-PROBNP
  • BNP
  • ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ
Το εργαστηριο μας πραγματοποιεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο τη μοριακή εξέταση για τον COVID-19
με τη μέθοδο αναφοράς RT-PCR.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ρούσβελτ 2 & Κύπρου
(2ος Όροφος) 41222 Λάρισα
2410 54 90 11
694 744 31 48
694 85 22 556
2410 54 90 12
lab@bioelegxos.gr